Kategoriarkiv: Podcast

Avsnitt 22 / Episode 10 – Kyle from South Korea

Hello, foreign people,

In this episode I talk about gaming with Kyle from South Korea. We talk about Kyle’s language teaching game Magicians, and about the Korean gaming scene beyond Starcraft and MMORPGs.

Kyle wrote some very comprehensive shownotes, I have posted them below.

Download the episode here.

I det här avsnittet gästas jag av Kyle som bor i Sydkorea. Vi pratar om hans spel Magicians, skrivet för att lära ut språk, och om koreansk spelkultur bortom Starcraft och MMORGP.

Kyle skrev ihop väldigt fina shownotes åt mig, jag postar dem i sin helhet nedan.

Hi Wilhelm,

Thanks for having me on the show again, it was a lot of fun. Hopefully it comes out well, I thought I’d arrange all the links for the stuff we talked about before I forget!

My site: www.magiciansrpg.com/
Latest playtest for the game if people want to see it along with some helpful things for learning Korean: forum.magiciansrpg.com (I will make better videos)

Korean RPGine (online magazine) : cafe.naver.com/trpgdnd/book782218 (vol. 1) cafe.naver.com/trpgdnd/book968887 (vol. 2) cafe.naver.com/trpgdnd/book1138547 (vol 3)

The two games I thought were Korean but turned out to Norwegian:

It wasn’t me! : norwegianstyle.wordpress.com/2008/01/04/it-wasnt-me
Until we sink : norwegianstyle.wordpress.com/2007/12/07/37

Korean games:

적전 (In front of the enemy) : warhammer.cafe24.com/bnd/redbook/redbook.pdf
–> similar system to Executive Decision: www.gregstolze.com/execdecis.html
라콘도리아 (La-condo-ria) : trpgkorea.wikia.com/wiki/%EB%9D%BC%EC%BD%98%EB%8F%84%EB%A6%AC%EC%95%84_RPG

Some popular games in Korea:

GURPS (only published RPG book in Korea), D&D (all versions), White Wolf are the big ones and people usually use the English books, take the system and play in their own homebrew worlds.

Age of Shadow (fan translated)
Free Fate/ Strands of Fate (fan translated)

Usually just using the English books:

Mutants and Masterminds
Pathfinder
Savage Worlds
Mouseguard

Indy RPGs fan translated into Korean:

Sea Dracula: seadracula.wordpress.com/about
Lady Blackbird: www.onesevendesign.com/ladyblackbird
Ocean: celstyle.com/store/index.php?act=viewProd&productId=4
Leverage: www.margaretweis.com/shop#ecwid:category=2262009&mode=product&product=9555048
Panty Explosion Perfect: celstyle.com/store/index.php?act=viewProd&productId=8
Maid: celstyle.com/store/index.php?act=viewProd&productId=15
Classroom Deathmatch: celstyle.com/store/index.php?act=viewProd&productId=3

Replays are called : 천일모험 which means ”1000 day adventure” (no idea why they use that word for replays)
Example of a replay: blog.naver.com/PostList.nhn?blogId=gkaxogus&from=postList&categoryNo=2

I think that’s everything! Let me know if you need anything else. Thanks again!

Kyle

Avsnitt 22 – Kyle från Sydkorea

Avsnitt 21 / Episode 9 – Alex from the US

Hello, foreign people,

In this episode I talk about gaming with Alex from the US.

Download the episode here.

I det här avsnittet gästas jag av Alex från USA, han är en av värdarna i podcasten Mom’s Basement som jag gästade för några veckor sedan.

Avsnitt 21 – Alex från USA

Avsnitt 20 / Episode 8 – Claes from Germany

Hello, foreign people,

In this episode I talk about gaming with Claes from Germany.

Download the episode here.

I det här avsnittet gästas jag av Claes from Tyskland.

Under samtalet berör vi bland annat:

Avsnitt 20 – Claes från Tyskland

Avsnitt 19 / Episode 7 – Mom’s Basement

Hello, foreign people,

I was a guest on episode 41 of the Mom’s Basement podcast, where we discussed the Swedish gaming scene and indie gaming. After Alex, Rudy, William and I had recorded the episode we stayed on Skype for a bit and had a discussion which they were kind enough to let me share with you listeners as an episode on the Nordnordost podcast.

Download the episode here.

Jag gästade den amerikanska spelpodcasten Mom’s Basement, och vi snackade indiespel och annat bös. Det är en trevlig podcast som bland annat har gjort en ganska grundlig genomgång av spelen från Game Chef 2012, och de snackar mycket om fokuserade spel.

Efter att avsnittet till deras podcast spelats in så fortsatte vi snacka en stund, och jag fick deras tillåtelse att släppa den diskussionen som ett avsnitt av vår podcast. Vi tar bland annat upp:

Avsnitt 19 – Mom’s Basement

Avsnitt 18 – Holmcon 2012

När jag var på Holmcon spelade jag in ett samtal med Ole Peder, Tomas, Magnus och Matthijs. Vi satt på verandan med ett gäng brädspelare, det blåste rejält, ljudkvaliteten är med andra ord fruktansvärd.

Avsnitt 18 – Holmcon 2012

Avsnitt 17 – Favoritspel

Elin, Henrik, Anders och Christoffer gästar mig i studion. Vi pratar om favoritspel.

1:06 – Ironclaw (Recensionen som Henrik pratar om.)

12:26 – Zombie Cinema

21:36 – Elin har inget favoritspel.

30:25 – Solar System

40:43 – Panty Explosion

Avsnitt 17 – Favoritspel

Avsnitt 14 / Episode 6 – Alex from Switzerland

Hello, foreign people,

in this episode Alex from Switzerland joins me for a chat about gaming. We discuss the Swiss gaming scene, old school gaming, indie games and building gaming communities.

There are a few glitches in the sound from Skype, but not counting those this is the episode with the best sound quality I’ve recorded this far.

Download the episode here

Alex had answered my call for gamers from across the globe. I’m still looking for guests to join me on the podcast to talk about what gaming is like in their parts of the world.

Den här gången gästas jag av Alex från Schweiz. Vi snackar om en massa olika indiespel, och växelverkan mellan indie och old school.

Avsnitt 14 – Alex från Schweiz

Avsnitt 13 – Den Yttersta Domen

Joel, Elin, Henrik och Christoffer gästar studion, och tillsammans diskuterar vi de elva budorden från Den Yttersta Domen.

De elva budorden

Dessa elva principer vägleder er i att spela Den yttersta domen. Alla, spelare som spelledare, ska följa dessa under spelets gång för att skapa en god stämning och ett öppet samtal kring bordet.

Dessa oomkullrunkeliga lagar står över alla andra regler.

0 Du skall alltid spela i Scener.

Scenen är den dramatiska enhet som Den yttersta domen är strukturerat kring. Genom att tänka i scener och följa instruktionerna för att skapa scener i Kapitel 3 (s. XX) blir det lätt att endast spela sådant som är direkt intressant för berättelsen och rollerna och klippa bort allt det överflödiga. Tänk alltid på berättelsen i termer av scener och var djärv när du både sätter och klipper dem. Var aldrig slapp med scenens struktur; utnyttja dess potential till fullo.

1 Du skall icke planera i förväg.

Spela impulsivt och improvisera! Spelledaren har ingen planerad handling och spelare har inga förberedda händelser de vill spela igenom. Tänk inte längre fram än scenen du är i. Varken tänk eller planera, utan gör hela tiden det som känns självklart. Spela för att ta reda på vad som händer.

2 Du skall icke anstränga dig.

Rollspel spelar man för att det är roligt, inte för att det kännas som arbete. Ta det lugnt och ansträng dig inte så mycket. Försök inte att vara originell i handlingar eller beskrivningar. Var lagom. Var nog. Gör det som kommer naturligt och som känns som en logisk följd av det som tidigare har hänt. Om du försöker vara fantastisk är det en större risk att du blir överdriven eller att det låser sig. Gör och säg det som kommer naturligt. Ingen annan än du tänker som du gör och även om dina val kan verka uppenbara för dig verkar de inte det för andra.

3 Du skall uppmuntra och bygga vidare på de andras idéer.

Rollspel är en konversation där alla delar med sig av sina tankar och idéer och tillsammans bygger ihop en berättelse av dem. När de andra runt bordet kommer med idéer ska du acceptera dem och bygga vidare på dem. Träna dig själv i att aldrig säga ”Nej”, utan att istället säga ”Ja, och…” eller ”Ja, men…” eller ”Ja, om…”. Uppmuntra och bygg på dina medspelares idéer hellre än att blockera dem.

4 Du skall respektera de andra spelarnas viljor.

Rollpersoner är spelares verktyg för att utforska fiktionen och driva berättelsen; i dessa investerar de känslomässigt. Du har möjlighet att beskriva de andra spelarnas rollpersoner, samt introducera nya saker i fiktionen. När du gör det, gör det på ett sätt som de andra tycker är okej. Var lyhörd på dina medspelares viljor och var schyst. Beskriv de andras rollpersoner på ett sätt som visar hur du ser dem och som kan ge dem ytterligare djup; gör aldrig någonting oväntat bara för att sätta rollpersonen i en knepig sits. Om en annan spelaren inte tycker om det du gör, respektera då det och gör något annat.

5 Du skall spela djärvt.

Sätt dig själv i knipor, vänd ryggen åt dina vänner, bli förälskad i din fiende och avsvär dig din tro! Försök inte att skydda din rollperson eller dina spelledarpersoner. Gör alltid det som är dramatiskt intressant och som din rollperson vill, även om du som spelare vet att det är kortsiktigt och dumt. Du vill sätta din rollperson i svåra situationer, för det tvingar dig att göra svåra val, och därigenom lär du dig vem din rollperson är. Därigenom förändras hen. När andra spelare beskriver hur de upplever din rollperson, blockera inte deras idéer, utan utforska deras synsätt. Ändra konstant på saker, personer och förhållanden. Stagnation är undergång. Var orädd. Tveka aldrig. Spela djärvt.

6 Du skall söka Konflikter.

Konflikter ställer saker på sin spets och slumpen tar berättelsen i nya riktningar. Det är spännande! Försök inte att undvika Konflikter, utan driv hellre medvetet mot dem. Trampa folk på tårna och sätt dig i klistret; spela djärvt! Konflikter driver dessutom kortekonomin och tvingar dig till att spela på dina Sanningar – och därigenom skapa nya Konflikter.

7 Du skall spela med distans till fiktionen.

Den yttersta domen är inte ett spel som fokuserar på immersion – inlevelse – i fiktionen. För att kunna spela på dina Sanningar och beskriva världen måste du spela med en viss distans till din rollperson. Spela vårdslöst med din rollperson och gör osäkra val. Du vill hamna i svåra situationer och försöka ta dig ur dem. På samma sätt ska du tänka på den större berättelsen när du beskriver världen och hur den utvecklas.

8 Du skall icke hava hemligheter.

Den yttersta domen spelas med öppna kort. Allting som sker spelas öppet inför allas åsyn och alla vid bordet vet om allt som sker, trots att deras rollpersoner kanske inte gör det. Det är strikt förbjudet att försöka dölja information för någon. Som det nollte och nionde budet säger sker allt spel i scener som alla aktivt lyssnar på, oavsett om de deltar i den eller ej. Omfamna denna dramatiska ironi – att du vet mer än din rollperson – och utnyttja den; när du som spelare vet om att tjänaren din rollperson anförtror sig åt är en förrädare blottläggs din rollpersons brister och vi lär känna henom bättre.

9 Du skall minnas att du har två öron och en mun.

Om ni är fler än två personer måste du lyssna mer än vad du pratar om alla ska få lika stort utrymme. Intressera dig i vad de andra säger! Var inte bara tyst, utan häng med, nicka, visa att du uppskattar det dina medspelare gör och påverka andras scener, även om du inte deltar i den. Du kan inte lämna bordet bara för att du inte deltar i en scen. Glöm för den sakens skull bara inte bort att du har en mun. Se till att ta vara på det utrymme som du ges och låt din röst höras.

10 Du skall se till att alla har kul.

Rollspel spelar man för att ha roligt. Du är ansvarig för att alla har roligt och ges utrymme vid bordet. Du. Det spelar ingen roll om du är spelare eller spelledare. Din uppgift är att se till så att alla får utrymme i berättelsen och att ingen blir blockerad. Du ska lyssna aktivt, du ska prata aktivt och du ska uppmuntra och lyfta fram alla andra. Det här gäller inte bara under aktivt spel, utan även under pauser i spelet. Det inkluderar allt från att snacka om scener under kaffepauser på spelpasset till att diskutera hur ni upplever spelet mellan spelpass.

Avsnitt 13 – Den Yttersta Domen