Avsnitt 28 / Episode 14 – João from Portugal

Hello, foreign people,

In this episode João from Portugal visits the studio and we talk about the very small Portuguese RPG scene, not going to GenCon and translating games.

Download the episode here.

I det här avsnittet gästas jag av João från Portugal. Vi snackar om den väldigt lilla portugisiska rollspelsscenen, att inte resa till GenCon och om översättningar av rollspel.

Avsnitt 28 – João från Portugal

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.